Proiect de mobilitate: ERASMUS+ 

Tip proiect: KA 1

Tema: Dezvoltarea competentelor profesorilor in vederea consilierii elevilor in problematica devenirii personale

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea competentelor profesorilor colegiului pentru consilierea elevilor in problematica dezvoltarii personale, ca premisa a integrarii in spatiul european al muncii (gestionarea viitorului si cresterea calitatii vietii).

Obiectivul specific/scopul proiectului: abilitarea unui numar de 15 profesori ai colegiului care sa deruleze cu elevii activitati de dezvoltare personala. Indicatorii de realizare – certificarile obtinute de la furnizorii de formare de catre fiecare profesor.

Perioada de implementare a proiectului : 01-09-2014 , 31-08-2016